ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Potřebuji k použití aplikace ViewPoint360 Virtual Tour 360 kameru? / Do I need a 360° camera to use the app ViewPoint360 Virtual Tour?

Ne. ViewPoint360 Virtual Tour Studio můžete použít k prohlížení a sdílení jakéhokoli druhu obrazu, který je v 360°. To zahrnuje panoramata z dronu, 360° rendery, fotosféry a v výčtu bych mohl pokračovat dál a dál. Někteří lidé u nás dokonce používají ruční skici!

Další informace také na www.metaversemedia.cz

No. You can use ViewPoint360 Virtual Tour Studio to view and share another type of image that is in 360 °. This includes drone panoramas, 360° renders, photospheres, and etc. Some people here even use hand sketches!

More information also at www.metaversemedia.cz