ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Jsou některé z mých prohlídek veřejné? / Are any of my tours public?

Ne. Jediný způsob, jak kdokoli jiný může zobrazit vaše položky, je, když explicitně vytvoříte sdílení a někomu je pošlete. Díky funkci sdílení odkazů ViewPoint360° Studio mohou vaše média vidět pouze lidé, kteří mají přístup k odkazu.

No. The only way anyone else can view any of your items is if you explicitly create a share and send it to someone. With ViewPoint360° Studio share links feature, the only people that can see your media are the people that have access to the link.