ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Kdo může vidět obrázky, které nahraju? / Who can see the images I upload?

ViewPoint360° Studio je ve výchozím nastavení nastavený na soukromý, takže si můžete vybrat, kdo uvidí vaše média. Jediný způsob, jak kdokoli jiný může zobrazit vaše média, je, když explicitně vytvoříte odkaz pro sdílení a někomu ho pošlete.

ViewPoint360° Studio is private by default, so you choose who gets to see your media. The only way anybody else can view your media is if you explicitly create a share link and send it to someone.