ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Co přesně je ViewPoint360 Virtual Tour Studio? / What exactly is the ViewPoint360 Virtual Tour Studio?

ViewPoint360  Virtual Tour Studio vám umožňuje získat maximum z 360stupňových fotografií a obrázků: prohlížet, ukládat, sdílet, vkládat, komentovat, aniž byste se museli starat o to, zda vaše zařízení nebo zobrazovací platforma tento nový formát obrázků podporuje.

Poskytujeme ViewPoint360 Virtual Tour Studio, protože prohlížení 360stupňových snímků by mělo být dostupné všem bez použití speciálního zařízení nebo platformy a vy tak své snímky prezentujete na Androidu, iPhonu nebo ve VR! Ověřili jsme si také, že je překvapivě obtížné sdílet 360° snímky s kolegy a přáteli, zejména soukromým nebo profesionálním způsobem (např. ne v kontextu sociálních médií).

Další informace také na www.metaversemedia.cz

ViewPoint360 Virtual Tour Studio lets you get the most out of 360-degree photos and images: view, save, share, upload, comment, without having to worry about whether your device or display platform supports this new image format.

We provide ViewPoint360 Virtual Tour Studio, because the viewing of 360-degree images should be available to everyone without the use of a special device or platform, so you present your images on Android, iPhone or VR! We have also verified that it is surprisingly difficult to share 360 ​​° images with colleagues and friends, especially in a private or professional way (for example not in the context of social media).

More information also at www.metaversemedia.cz