ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Pracujete pouze s 360° fotografiemi? / Do you only work with 360° photos?

ViewPoint360 Virtual Tour Studio můžete použít pro jakýkoli obrázek, který je v panoramatickém formátu. Uživatelé ViewPoint360 Virtual Tour Studio používají k zobrazování panoramat z dronů, architektonických renderů, dokonce i ručně kreslených skic (VR prototypování). Pokud jde o formát obrázku měli by fungovat všechny nejčastěji používané.

Další informace také na www.metaversemedia.cz

You can use ViewPoint360 Virtual Tour Studio for any image that is in panoramic format. ViewPoint360 Virtual Tour Studio users use drone panoramas, architectural renderings, and even hand-drawn sketches (VR prototyping). As for the image format, all the most commonly used should work.

More information also at www.metaversemedia.cz