ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Co potřebuji k použití ViewPoint360 Virtual Tour? / What kind of equipment do I need to use ViewPoint360 Virtual Tour?

Chcete-li zobrazit fotku nebo prohlídku, která s vámi byla sdílena, potřebujete pouze jakékoli zařízení, na kterém lze spustit moderní webový prohlížeč, jako je třeba počítač, telefon nebo tablet. Chcete-li sdílet svá vlastní 360° média, musíte mít svá média ve správné projekci: "equirectangular" pro plné 360°x180° panorama, resp. "cylindrical" pro cylindrickou perspektivu (bez plného pokrytí vertikál).

Podporujeme většinu obrazových formátů.

To view a photo or tour that’s been shared with you, you only need any device that can run a modern web browser, like a computer, a phone or a tablet. To share your own 360 media, you need to have your 360 media in equirectangular format.

We support most image formats.