ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Knowledgebase Uživatelské plány a ceny / User plans & prices

Articles in this category

Můžu změnit uživatelský plán? / Can I change the price plan?
Co když se rozhodnu pro zrušení předplatné? / What if I want to cancel a subscription?
Mám více detailnějších otázek, koho se můžu zeptat? / I have more detailed questions, who can I ask?
Kolik to bude stát? / How much does it cost?
Kolik místa dostanu se svým účtem? / How much space do I get with my account?
Jak objednat požadovaný cenový plán? / How to order the required price plan?
Obchodní podmínky a pravidla / Business conditions and rules