ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Můžu změnit uživatelský plán? / Can I change the price plan?

Ano, upgradovat nebo downgradovat můžete kdykoli. Pokud se rozhodnete upgradovat, zaplatíte poměrnou částku po zbytek fakturačního cyklu. Pokud přejdete na nižší verzi, bude vám připsán kredit na vyúčtování příští měsíc (u měsíčních fakturačních cyklů), nebo vám bude částka vrácena, pokud používáte roční fakturační cyklus. Změny účtu jsou účinné okamžitě.

Yes, you can upgrade or downgrade at any time. If you choose to upgrade, you'll pay a pro rata amount for the rest of your billing cycle. If you downgrade, you'll be credited for billing next month (for monthly billing cycles), or you'll be refunded if you use an annual billing cycle. Account changes take effect immediately.