ViewPoint360° Virtual Tour Studio

Co když se rozhodnu pro zrušení předplatné? / What if I want to cancel a subscription?

Svůj plán můžete kdykoli zrušit, čímž se vrátíte zpět na úroveň bezplatného účtu. Storna jsou účinná okamžitě. Zaplatíte pouze měsíc ve kterém storno provedete.

You can cancel your plan at any time to return to the free account level. Cancellations are effective immediately. You only pay for the month in which you cancel.